Home

SOx utslipp

Utslipp til luft av svoveloksider (SOx). Kg/innbygger. Luk Miljørapport for SDØE 2012: Driftsstanser ga økt CO 2-utslipp i 2012 For utslipp til luft viser utviklingen fra 2011 til 2012 en økning av karbondioksid (CO 2) på grunn av flere driftsstanser på Snøhvit-anlegget på Melkøya og økt SDØE-andel i Kårstø-terminalen.Utslippene av nitrogenoksider (NO X) gikk noe ned som følge av endring i beregningsmetode for utslipp fra turbiner Miljødirektoratet - Norske Utslipp. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Statsforvaltere

Stille strenge utsliprav til NOx- og SOx-utslipp for alle cruiseskip som skal seile i norske fjorder. Forslaget ble ikke vedtatt 30. mai 2016 19:35 Fremmet av Sosialistisk Venstreparti og Heikki Eidsvoll Holmå SECA = SOx utslipp kontroll område Ser du etter generell definisjon av SECA? SECA betyr SOx utslipp kontroll område. Vi er stolte over å liste akronym av SECA i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av SECA på engelsk: SOx utslipp kontroll område

Krav i områder for kontroll av SOx -utslipp. Ident: 26-09-1997 nr 1 Multilateral: Tittel (Norsk) Endringsprotokoll med vedlegg VI til Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, 1973/78 om regler for hindring av luftforurensning fra ski Andre viktige miljøaspekter inkluderer NOx-utslipp fra kraft- og varmeproduksjon ved flere installasjoner, anlegg, borerigger og SOx-utslipp fra våre raffinerier, borerigger og enkelte offshore-installasjoner

Angi verdien av skipets forventede SOx-utslipp målt i kg/år. Angitt verdi av SOx-utslipp skal underbygges og dokumenteres med all nødvendig informasjon og alle beregninger som er relevant for Høyeste tillatte innhold av svovel i norske farvann sør for Stadt er nå 0,10 %; gradvis senket fra 1,50 % for 5 år siden. Kravet gjelder uanset - Vil seile uten CO2, NOX og SOX utslipp. Energien til fremdrift vil komme fra nettstrøm via batterier, eller fra strøm produsert av brenselsceller om bord som drives på hydrogen - Fartøyet vil ha ca. 45 % mindre energiforbruk enn dagens fartøy per passasjer-k Ett skip = 50.000.000 biler! Og det er ikke bare i julen disse skipene krysser havene. De er i aktivitet døgnet rundt mesteparten av året. Deres maskiner på over 100.000 hestekrefter er visstnok ganske så drivstoffeffektive, men de går på tungolje og utslippene av SOx og NOx fra et av disse kan, på et år, tilsvare utslippene fra 50 millioner biler Nitrogenoksid (NOx) Nitrogenoksid (NOx) er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen som dannes ved at disse reagerer med hverandre under forbrenning ved høye temperaturer, i hovedsak forbrenning av drivstoff som olje, diesel, gass og organisk materiale

Forsker Mario Ditaranto ved Sintef har tatt på seg oppdraget med å svare på alt du bør vite om gassen NOx. - Hva er egentlig NOx? NOx også kalt nitrogenoksider, er en fellesbetegnelse på gassmolekyler som det stilles ganske strenge utsliprav til: NO (nitrogenmonoksid) og NO2 (nitrogenoksid) SOx-utslipp fra skip i havner kan være en betydelig bidragsyter til urban luftforurensning, ifølge Sjøfartsdirektoratet. UTSLIPP: Røyken fra cruiseskipene vises godt enkelte dager De mener også at det skal stilles strenge krav til NOx- og SOx-utslipp for alle cruiseskip som skal seile i norske fjorder, og at alle cruiseskip i norske farvann må kunne motta landstrøm fra 1.

Utslipp til luft av svoveloksider (SOx)

 1. Søknad om ramme for SOx-utslipp Bakgrunn Viser til vår redegjørelse av 01.10.2019 vedrørende utslipp av SOX fra Gullfaksfeltet (vår ref AU-GF-OOI 51 , deres ref. 2019/469) og Miljødirektoratets svar i e-post av 15.112019. Miljødirektoratet ønsker at det settes en årlig utslippsgrense for SOX på feltet og ber Equinor søke om dette
 2. Sammen med 80-85 prosent reduksjon av NOx- og SOx-utslipp og så å si null partikkelutslipp, er miljøgevinsten stor, både globalt og lokalt. Imidlertid er det ikke en ideell verden, og Klifs utregning viser at dagens ferjer med lean burn-motorer har et utslipp omregnet i CO2-ekvivalenter som er om lag det samme som ved bruk av diesel eller marin olje, altså et nullsumsspill for klimaets del
 3. Denne prosessen, som er kjent som «landstrøm», har en svært positiv innvirkning på drivstofføkonomi. Den forårsaker reduksjoner i CO2-, NOx- og SOx-utslipp så vel som støy- og vibrasjonsnivåer. VACON NXP Grid Converter kan også anvendes på akselgeneratorløsninger og sikre at fremdriftsmaskineri kan virke ved forskjellige hastigheter
 4. Strenge regler for SOx utslipp bidrar til et globalt klimaskifte i skipsfarten. Fra 1. januar 2020 ble IMO reglene for SOx utslipp fra diesel eksos (max. 0,5% svovel i fuel) innført til å omfatte all skipstrafikk på alle verdens hav. De aller fleste skip må i første omgang gå over til renere drivstoff, noe som vil føre til økt etterspørsel og derigjennom sannsynligvis høyere pris på.
 5. totale SOx utslipp for 2020, målt mot 2019. Reduksjonen i utslipp skjedde i kombinasjon med stor flåtevekst gjennom året. MARS Selskapet tok levering av fire skip i størrelsen 5 000 dwt i perioden 15. januar til 27. februar. 2. mars ble det siste av de fire skipene vellykket satt i drift etter gjenomngang a
 6. — Fra 2016 har den internasjonale maritime organisasjonen IMO stilt betydelig tøffere krav til NOx og SOx utslipp fra nye dieselmotorer. Våre gassmotorer innfrir kravene allerede, men for dieselmotorene er disse kravene og presset for å få ned CO2-utslippene, styrende for all vår videre teknologiutvikling. Lettere å selge en Roll
 7. SKIPSOPPHUGGING Flere norske skip skrapes på strender i Asia. Norske redere tar avstand fra beaching og uholdbare arbeidsforhold. Likevel havner tidligere norskeide skip på asiatiske strender der arbeidsforhold, helse og miljø ikke er prioritert

Et annet kilde til SOx-utslipp på Gullfaks er brenning av fakkelgass, og Equinor estimerer årlige utslipp fra denne kilden til å være ca 42 tonn. Operatøren opplyser om planlagt installering og oppstart av fakkelgjenvinningsanlegg på Gullfaks B i slutten 2020 som det viktigste utslippsreduserende tiltaket for denne kilden. Operatøre Vi bruker cookies/informasjonskapsler for å skape en så sikker og effektiv hjemmeside som mulig for våre kunder. Ved å bruke nettsiden vår aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler

NOx-utslippene er som nevnt meget lave, og det er ingen SOx-utslipp. LNG cryogentank/gassystem er fra Cryo AB. Fire Schottel STP 1515 enheter utgjør propellanlegget, hver med ytelse 2750 kW. ABB har levert kraftsystemene bestående av generatorer, transformatorer, frekvensomformere og motorer Svoveloksider Effekter Nittifem prosent av forurensning knyttet til SOx-utslipp er i form av svoveldioksid, ifølge Hamilton County Environmental Services. SOx-utslippene kan påvirke en persons helse, miljø, byggematerialer og en persons syn. Å vite hvordan folk blir påvir Tjenestene inkluderer blant annet overvåkning av sulfuroksid (SOx) utslipp og oljesøl, CO2-reduserende point-to-point logistikkoppdrag og foto/digitaliseringstjenester. Selskaper hadde i slutten av 2020 rundt 40 ansatte, og målet er å vokse til 100 ansatte i 2021

Strenge regler for SOx utslipp bidrar til et globalt klimaskifte i skipsfarten. - Fra 1. januar 2020 ble IMO reglene for SOx utslipp fra diesel eksos (max. 0,5% svovel i fuel) innført til å omfatte all skipstrafikk på alle verdens hav Nyborg As, Sykkylven. 32 likes. Nyborg AS With more than 60 years experience within mechanical ventilation is serving marine and offshore markets How livmortappen ved graviditet hvordan har manx can i add a page break inside the quotes without returning errors? France has been restricting the use of dehp in tubes used in pediatrics and delivery rooms since Niedrige Preise, Riesen-Auswahl. Kostenlose Lieferung möglic SOx utslipp g/kWh 2,66E-03 2,64E-03 5,30E-03 VOC utslipp g/kWh 5,62E-04 5,72E-04 1,13E-03 CO utslipp g/kWh 6,02E-03 5,81E-03 0,012 Dioxin utslipp til luft g/kWh 2,24E-12 1,95E-12 4,19E-12 PAH utslipp til luft g/kWh 4,56E-07 4,29E-07 8,85E-07 Cr, Cd, Hg.

marin dieselolje, vil bruk av LNG redusere utslipp av NOx med 90 pst., eliminere alt av SOx-utslipp og samtidig gi oppimot 25 pst. reduksjon av klimagassutslipp. Som ladbar batterihybrid vil klimagassreduksjon bli adskillig høyere. M/F Glutra. Foto: Wartsila Frem til 2009 var det kun passasjer- og offshoreskip som ble bygget med LNG-motorer Troll stod for 18% av utslippet som hovedsakelig kommer fra borerigger på feltet. Oseberg og Martin Linge har også økt SOX-utslipp sammenlignet med 2017. Økning i SO X-utslippet fra Oseberg og Martin Linge skyldes økt dieselforbruk i forbindelse med aktivitet fra mobile innretninger Systemet reduserer SOx utslipp opp til 97% og NOx utslipp opp til 80%. X-BOW «Neptune Despina» har Ulstein X-Bow som gir redusert støy og vibrasjon i forskipet, og høyere drivstoffseffektivitet og fart. Arbeidsdekket og dekksutstyret er også bedre beskyttet og det er mindre sjøsprøyt pga. at vann ikke blir kastet fremover Strenge regler for SOx utslipp bidrar til et globalt klimaskifte i skipsfarten. Fra 1. januar 2020 ble IMO reglene for SOx utslipp fra diesel eksos (max. 0,5% svovel i fuel) innført til å omfatte all skipstrafikk på alle verdens hav Dette vil resultere i enorme reduksjoner på verdensbasis både av CO2-utslipp, SOX-utslipp og NOX-utslipp. Ombyggingen til å gå på hydrogen er en mindre andel av den totale kostnaden for å bygge cruiseskipene, så billetten for cruisene vil neppe gå opp i uoverstigelig grad som følge av tiltaket,.

NOX og SOx-utslipp er nesten doblet i 2013 (96,3% og 71,2%), mens partikkelutslippene har holdt seg mer stabilt (3,8%) mens CO-utslippene har sunket betraktelig (28.9%), sier Alfredo Sanchez. Forskrift om risikoanalyse, flyttb. innr. Midlertidig oppholdssted for alle om bord skal kunne opprettholdes i minst 1/2 time, og slik at en her skal kunne avvente en ulykkesutvikling, bekjempe ulykken og eventuelt foreta en sjøveis evakuering

Utslipp til luft - Petor

Ferjekonspetet Zeff (Zero Emission Fast Ferry) får tildelt en stor utviklingskontrakt av PilotE, opplyser Norled i en pressemelding. PilotE er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova som deler ut 110 millioner kroner til seks utviklingsprosjekt i maritim sektor Landstrømsatsningen i Kristiansand har over lengre tid vekket oppsikt, og vært et område hvor havna har gått foran i Havne-Norge. Det hele startet med høyspentanlegget til Color Line som medfører en årlig reduksjon på 2300 Co2, 34 tonn med NoX-utslipp og 1-2 reduksjon av partikkel og SoX-utslipp

Norske utslipp - Utslipp til luft og vann og generert avfal

STRENGE REGLER for SOx utslipp bidrar til et globalt KLIMASKIFTE i skipsfarten. - Fra 1. januar 2020 ble IMO reglene for SOx utslipp fra diesel eksos Delt av Magne Mannvik. Takker våre kunder og forretningsforbindelser for den store innsatsen dere gjør for å holde hjulene igang. Vi sender. Foredragsholderne pekte på utfordringene skip som brenner tungolje vil ha med å møte SECA-reglene og nye krav til SOx-utslipp innen 2015. Det var heller ingen klar oppfatning av hvor mange skip som konkurrerer om lastene i Europa. Anslagene varierer mellom 2000 og 4500, avhengig av definisjonene Hva betyr SECA står for i tekst I sum, SECA er et akronym eller forkortelse ord som er definert i enkelt språk. Denne siden illustrerer hvordan SECA brukes i meldings-og chatte fora, i tillegg til sosiale nettverksprogramvare som VK, Instagram, Whatsapp og Snapchat I løpet av en tiårsperiode er målet å redusere utslippene ned mot null. De nye båtene vil seile mellom 25 og 45 knop og omtrent halvere energiforbruket sammenliknet med dagens ferger, ifølge pressemeldingen. Samtidig vil de batteri- og hydrogendrevne fergene seile uten CO?-, NOX- og SOX-utslipp og SOx utslipp bør vektlegges. En slik vektlegging vil gjøre det langt mer interessant å tilby nybygg på LNG drift, fordi den økte byggekostnaden vil bli helt eller delvis oppveid ved reduserte CO2, NOx og SOx utslipp. Det vil også medføre en lavere terskel for å investere i ulike rensetiltak for eksisterende ferjer.

Stille strenge utsliprav til NOx- og SOx-utslipp for

Fordelene med LNG er blant annet lavere utslipp av klimagasser og eliminering av SOx-utslipp (svoveloksider). Norske teknologimiljøer er også verdensledende når det gjelder fremdriftssystemer med batteri-, hydrogen- og hybridløsninger. Flere norske verft jobber for tiden med prosjekter for å bygge verdens første ferge me Årlig reduksjon i Co2-utslipp: 2300 tonn Årlig reduksjon Nox-utslipp 34 tonn Årlig reduksjon partikkel og SoX-utslipp: 1-2 tonn Åpnet oktober 2014 Spleiselag Kristiansand Havn, Color Line og NoX-fondet Fast trafikk - stor effekt 92. Innvilget tilskudd på 3.85 mill. fra Enova Nytt mobilt anlegg ankom Kristiansand 23.11.2016

Liggetiden ved kai går også ned fordi kranene blir mer effektive. CO2 besparelsene per skip tilsvarer utslippene fra over hundre biler. I tillegg til å slippe ut mindre CO2 vil løsningen bidra til bedre lokal luftkvalitet i havnene ved at sotpartikler, NOX og SOX-utslipp reduseres drastisk, sier Stoiber. Partnerskap gir markedstilgan Vil seile uten CO2, NOX og SOX utslipp. Energien til fremdrift vil komme fra nettstrøm via batterier, eller fra strøm produsert av brenselsceller om bord som drives på hydrogen; Fartøyet vil ha ca. 45 prosent mindre energiforbruk enn dagens fartøy per passasjer-k Vil bygge nullutslipps hurtigbåt. I dag står norske hurtigbåter for én prosent av den samlede oljeforbrenningen i Norge

SECA definisjon: SOx utslipp kontroll område - SOx

Endringsprotokoll med vedlegg VI til Den internasjonale

NOx og SOX-utslipp reduseres drastisk, sier Stoiber. PILOTTESTING MED STORT VEKSTPOTENSIAL - Samarbeidet med Innovasjon Norge har gjort det mulig å få på plass pilottesting av basisteknologien Har fått med meg at regjeringa har/skal endre avgiftsberegningen fom 2016.Er i ferd med å kjøpe oss ny bil, denne kan leveres i oktober 2015 med med 2,4l diesel, 178 hk og 169g/km, som tilfredstiller eruro 6 kravene. Listeprisen helt ren er ca 300000,- pr dd.Spørsmålet er da om vi kan spar.. Til sjøs har naturgass og LPG (Liquefied Petroleum Gas) som driftsmidler for gods- og passasjertransport i innenriksfart, samt for offshorefartøy - hittil hatt fritak for CO2-avgift. I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å oppheve fritaket. Det har fått Norges Rederiforbund til å reagere. De mener at en slik opphevelse vil minske incentivene til å bygge og [

Vil seile uten CO2, NOX og SOX utslipp. Energien til fremdrift vil komme fra nettstrøm via batterier, eller fra strøm produsert av brenselsceller om bord som drives på hydrogen; Fartøyet vil ha ca. 45 % mindre energiforbruk enn dagens fartøy per passasjer-k

Vi jobber med å minimere vår miljøpåvirkning hver dag

Lavéra Refinery investerer 77 millioner euro i utviklingen av et sett prosjekter som vil bidra til en vesentlig reduksjon av SOx-utslipp (svoveloksid) med 50 % og NOx-utslippene (nitrogenoksid) med 40 % § 6-10. Særlige områder for begrenset SOx -utslipp og utslipp fra passasjerskip i norsk territorialfarvann eller økonomisk sone (1) Følgende områder skal regnes som særlige områder for begrenset SOx -utslipp: (a) Fra 19. mai 2006 i Østersjøområdet, slik dette er definert i Konvensjonens vedlegg I, regel 10(1)(b) Sox utslipp EMEP SO4 nedbør 0 20000 40000 60000 0,0 0,2 0,4O 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 Gg N ox? gN/m 3 (N 2 og sumNO 3 + HN O 3) i luft) og mgN/L (N O 3 i nedbør) Nox utslipp EMEP NO3 nedbør 0 5000 10000 15000 20000 0,0 0,2 0,

MARPOL vedlegg VI for skipets utslipp av SOX utslipp var grenser for å gi global svovelinnholdet i tanklokket, og sørger for svovel Emission Control Areas (referert SECA). I dag, de to baltiske og Nordsjøen SOx Emission Control Areas, er USA og Canada forventes å bli verdens første NOx utslipontroll området Sjøfart står i dag for 3 prosent av verdens CO2-utslipp (900 millioner tonn), 15 prosent av verdens NOx-utslipp og 5-8 prosent av verdens SOx-utslipp. Les mer: Her er rapporten: Sustainable Development Goals: Exploring Maritime Opportunities; Les artikkel fra Rederiforbundet; Les mer om o Utslippsfrie hurtigbåter ett skritt nærmere - Norled i førersetet Rederiet Norled, sammen med fire samarbeidende selskaper, er tildelt 10,5 millioner kroner til utvikling av nullutslipps-hurtigbåter. Det er prosjektet PilotE som tildeler de fem selskapene midler til å.. Måling av SOx-utslipp Utslipp av SOx fra forbruk av diesel vil bli beregnet utfra spesifikasjoner til dieselkvalitet (mengde svovel i vektprosent). 11.3 Utilsiktede utslipp Eni Norge har utarbeidet «Guidance Matrix for Alert, Notification, Registration & Reporting Situations of Hazard and Accident» som beskriver rutiner for hvordan bl.a. akutte utslipp fra Eni Norge-opererte aktiviteter. Her er alle SVs forslag . Stortinget ber regjeringen legge til grunn et langsiktig mål om 0-utslipp fra transportsektoren. Stortinget ber Regjeringen i fremlegget til ny nasjonal transportplan legge til grunn et mål om å redusere utslippene i transportsektoren med minst 50 prosent i 2030 sammenliknet med 2005

For øvrig gir vulkansk aktivitet store SOx-utslipp, men dette er gir vel mer sporadiske akutte utslipp. 13. august 2019; 12 svar 3 Unge vil ofre biff og bil for klimaet. Falsum svarte på NTB - digi sitt emne i Diskuter artikler (Tu.no) Disse tiltakene. Transport og miljø • Noen innledende betraktninger • Skipsfartens miljøpåvirkning i kontekst og de viktigste miljøutfordringene • Drivkrefter for endring og noen mulige løsninge

NOx og SOX-utslipp reduseres drastisk, sier Stoiber. PILOTTESTING MED STORT VEKSTPOTENSIAL - Samarbeidet med Innovasjon Norge har gjort det mulig å få på plass pilottesting av basisteknologien Prop. 1 S (2009-2010) FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000-4070, 5575 og 5610 Til innholdsfortegnels Posted 9/16/97 12:00 AM, 46 message Videre inneholder den ikke Svoveldioksid (SO2) som igjen betyr null SOx utslipp. Dette medfører igjen en reduksjon i NOx utslipp. Sammenligner man med en diesel motor reduseres NOx utslippene med ca 80% og CO2 utslippene med 30%. [1] Andre miljøfordeler er at du ikke vil forurense berggrunn eller vann ved søl/lekkasje av drivstoff. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

PilotE tildeler ZeFF-konsortiet penger til stor - Norle

Rapport - Nasjonal transportpla FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) DATO: FOR-2004-06-01-931 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR.

NTP Godsanalyse - Hovedrappor Transport og miljø •Noen innledende betraktninger •Skipsfartens miljøpåvirkning i kontekst og de viktigste miljøutfordringene •Drivkrefter for endring og noen mulige løsninge Prevention of Pollution from Ships) skal svoveloksid (SOx) -utslipp fra skip reduseres til 0,1% innen 1. januar 2015. (fra 1% per idag.) IMO står for International Maritime Organization og er et spesialisert organ under FN, med ansvar for sikkerhet og trygghet innen shipping og for å hindre havforurensning fra skip Kilde Mengde flytende brennstoff Mengde brenngass (m3) Utslipp CO2 Utslipp NOx Utslipp nmvoc Utslipp CH4 Utslipp SOx Utslipp PCB Utslipp PAH Utslipp dioksiner Utslipp til sjø fall out fra brønntest Oljeforbruk Fakkel Kjel Turbin Ovn Motor Brønntest Andre kilder Utslipp ved lagring og lasting av råolje Ikke aktuelt. 7.3 Diffuse utslipp Ikke.

Skip: Utslipp som alle verdens biler - dinside

Østersjøen og Nordsjøen ble i 2005 utpekt som ECA for svovelutslipp, altså med egne SECA-krav til svovel i bunkersoljen fra 1.1 2015. 6 IAPP-sertifikat International Air Pollution Prevention-sertifikatet utstedes av klasseselskap når skipet tilfredsstiller kravene til: • utslipp av drivhusgasser fra fryse/kjøl- og brannslukningsanlegg • utslipp av NOx • utslipp av SOx • utslipp.

 • Husqvarna studsare modeller.
 • Reality dating shows 2017.
 • Fördjupningsarbete Samhällskunskap 2.
 • Statistisches Amt.
 • Pauschale Reiseaufwandsentschädigung Corona.
 • Black Mirror Episode robot.
 • Pennsylvania Dutch Country things to do.
 • Kask hjälm BLÅ.
 • Quiz 60 talet.
 • Tageshoroskop für ihn Single.
 • Medicin 1 prov.
 • Allers 31 2020.
 • Hawker Beechcraft Price.
 • Provexa Earth Black.
 • Chefen tar inte ansvar.
 • Flashback Madeleine.
 • Köksbiträde utbildning.
 • Pizzeria La Strada Speisekarte.
 • Läckerbit.
 • Sydney cost of living numbeo.
 • Mekaniska stödben husbil.
 • Köttgryta långkok rödvin.
 • Regler för stambyte.
 • Brunstig häst.
 • Coop umeå Handla online.
 • Fairphone 2 Ersatzteile.
 • Skänka kläder container Jönköping.
 • Kalk träning.
 • Tips for learning a new language.
 • Vasaloppet rekord damer.
 • Livet i Syrien.
 • Pseudomonasfollikulit smitta.
 • Mind map template.
 • Hyr Thor: Ragnarök.
 • J dag er aflyst.
 • Maskinteknik LiU.
 • Roomba 615 vs 671.
 • KTM E Bike Test.
 • Referee football.
 • Bebis vill bara vara hos mamma.
 • Ohana infinity tattoo.